Verklighetens angry bird - skulle du våga?

Den här personens körstil får oss andra att se ut som amatörer